Stationärvård Häst Hästkliniken Romme

På kliniken tar vi årligen hand om många hästar som är i behov av stationärvård och kan bli kvar upp till ett par veckor. Exempel på stationära patienter är sådana som har infektioner i leder eller senskidor, väldigt omfattande eller kraftigt infekterade sår, komplicerade medicinska tillstånd (som dock inte kräver nattillsyn) m.m. Vi har speciella boxar i en separat avdelning för att skilja stationärhästarna från poliklinikpatienterna.