Legitimerad veterinär Nino Gerbino

Jag är uppväxt och utbildad i Italien där jag tog min veterinärlegitimation 1993. Året efter flyttade jag till Sverige och fick även svensk legitimation. Efter en 3 månaders praktikperiod på ATG kliniken på Skrubbs travbana och sedan en period som stipendiat på SLU började jag arbeta i början av 1995 på ATG kliniken Romme, där jag har arbetat som klinikchef i över 17 år. År 2001 fick jag min specialistkompetens på hästens sjukdomar.
Efter många roliga och utvecklande år inom ATG-klinikerna så har det varit för mig lite av en dröm som har gått i uppfyllelse att kunna driva kliniken i egen regi sedan juni 2012.

Mitt mål är att kunna erbjuda alla typer av hästar och hästägare högkvalitativ hästsjukvård. Detta genom avancerad medicinsk utrustning samt kompetent och engagerad personal. På Romme kliniken finns idag bland den modernaste utrustningen inom röntgen, ultraljud, videoendoskopi, kirurgi, tandvård m.m.
 

Själv har jag sedan 20 år tillbaka deltagit årligen vid stora internationella kongresser för hästveterinärer i Europa eller USA samt deltagit i flera workshops, seminarier, vidareutbildningar både i Sverige och utomlands. Jag har varit medlem i den amerikanska, engelska, italienska och svenska hästveterinärsektionen.

Mina specialintressen har varit inom område för ortopedi och hältdiagnostik, bilddiagnostik och tandvård. Jag har fått forskningsanslag mellan åren 1996-2000 för en klinisk studie om "hältutlösande skador hos hästar i området för proximala MCIII" som presenterades i en monografi i samband med specialistkompetensexamen. År 2000-2001 fick jag även forskningspengar för att utföra en "klinisk utvärdering av shock-wawes på häst" och Romme var därmed en av de två första klinikerna i Sverige att använda sig av denna behandlingsmetod.