Ultraljudsundersökning

På kliniken har vi hela tre olika högkvalitativa ultraljudsmaskiner (GE Logiq5Pro, Philips Chapter-SE90 Envisor, Esaote Piemedical MYLab 30) som ger oss möjligheten att undersöka alla mjukdelar som är åtkomliga med ultraljud. Sedan 1995 har undertecknad utfört över 3000 undersökningar av senor och leder, samt deltagit vid flera internationella kongresser och specifika vidareutbildningar inom området hos värdsledande experter som bl.a. Jean Marie Denoix i Frankrike och SLU i Sverige.