Munhålaundersökningar

Vi har på kliniken all nödvändig utrustning för att utföra allt från rutinmässiga till avancerade munhålaundersökningar och behandlingar. Kunskapen och behandlingsmöjligheter inom tand och munhålaskador har gjort stora framsteg de senaste femton åren. Kliniken är utrustad med en stor mängd av olika tandinstrumentarier som inkluderar en mängd olika tandraspar, elektriska slipar av varierande storlekar och funktion, hävlar och tång för extraktion av både "varg" och kindtänder m.m. Nästan alla tandextraktioner utförs vid kliniken idag på stående hästar, med minskning av kostnaderna och minimering av riskerna kopplade till narkos. Kariesfyllningar, korrigeringar av patologiska bett, vidgning av diastema (foderinpackningar mellan tänderna) m.m. är övriga ingrepp som vi har erfarenhet av. Vi har både tillgång till oral kamera samt video optik kopplad till monitor för att kunna dokumentera fallen och även visa för djurägaren.

Den här korta videon visar hur man diagnostiserar och tar bort VARGTANDÄR HOS HÄSTEN.
I detta fall är vargtänderna lokaliserade både i överkäken (vanligaste) och i underkäken (mera sällsynt). Följ hela proceduren på videon (röntgen, anestesi, extraktion).