Luft/urinvägsendoskopi samt gastroskopi

Vi har tre stycken videoendoskoper av olika storlekar och längd som ger oss möjligheten att göra en komplett undersökning av luftvägarna, urinvägarna, livmodern och magsäcken. Djurägarna kan under undersökningen se på en skärm som de eventuella fynd samt den normala anatomin. Vi har möjligheten att lagra och dokumentera alla våra undersökningar.

MAGSÅR hos hästar är ett vanligt problem som kan vara SVÅRT att DIAGNOSTICERA och att BEHANDLA. Under åren har vi undersökt flera hundratals patienter och idag tack vare den MODERNASTE TEKNIKEN och den KONTINUERLIGA UTBILDNINGEN kan vi erbjuda säker diagnostik och SENASTE BEHANDLINGSALTERNATIVEN. I denna video visar vi GASTROSKOPERING AV MAGSÄCKEN på hästarna. För bättre förståelse har vi lagt till några diagram och ritningar.