Blodprovsanalyser

På kliniken finns en modern blodanalys apparat (Boule Medonic CA530 Vet samt Arkray Stochem E2 SP-4430) som ger oss möjligheten att snabbt och säkert diagnostisera allmänna infektionstillstånd, blodbrister och flera andra sjukdomstillstånd hos våra patienter. Sedan sommaren 2012 kan vi erbjuda även kontroll av SAA och Fibrinogen, två snabbfasproteiner som indikerar inflammation/infektion tillstånd hos hästarna. Genom att kombinera den traditionella analysen av blodcellerna (röda, vita blodkroppar) med snabbfasproteinerna kan vi idag monitorera så snabbt och säkert som möjligt infektionsbilden hos både våra stationära som polikliniska patienter.