Hältutredning, Hälta hos häst, Hästkliniken Romme Borlänge Falun Dalarna

Undersökning av hälta hos häst utgör ca 40-50 % av alla undersökningar på kliniken, och är därmed huvudkärnan i verksamheten. Vid utredningen av halta hästar läggs stor vikt till hästens tidigare eventuella problem och prestationer, aktuell status av muskulaturen, senor och leder samt rörelseundersökning med både böjprov, longering och vid behov ridprov eller körprov. Sedan ett tiotal år tillbaka har vi kunnat även erbjuda en objektiv mätning av hästens rörelsemönster tack vare användning av Lameness Locator, ett högteknologiskt mätinstrument som kan fånga även väldigt lindriga hältor/rörelseasymmetrier inte alltid synliga även för de mest tränat öga (http://www.equinosis.com).

Vi kan nu utföra även ridprov under standardiserade former i vår nya ridhus, vilket innebär ytterligare en möjlighet till säkrare diagnostik. Travbanan har vi liksom alltid tidigare bara en stenkast från kliniken.