Summering av 2018

Nu vänder 2018 mot sin ända, ett väldigt innehållsrikt år för Romme kliniken och många av våra fyrbenta patienter.

Gällande klinikensutrustning har vi under det gångna året infört ytterligare ett redskap/undersökningsmetod i våra utredningsrutiner av hältor som drabbar de nedre delarna av benen. Denna ”platta” som visas på bilden bredvid är ett relativt enkelt men väldigt nyttigt verktyg kallad ”digital extension device”, som i dess nuvarande utformning, har framställts av Dr Hans Castelijns och som bygger på att hästen får ställa sig med ena foten på klossen medans operatören gradvis lyfter handtaget och mäter vinkeln då hästen hoppar av plattan på grund att det blir för obehagligt. På detta vis stressas lederna och många av de små band och ligament som finns nedanför kotan.

Denna ”vinkelmätning” görs från både utsidan, insidan, framsidan och baksidan av benet. Varje gång mäts vinkeln då hästen hoppar av från plattan och genom att jämföra sidorna (in och utsidan av samma ben) eller samma sida på andra benet eller med de fastställda standardvalörerna, kan man få en viktig ledtråd om var skadan sitter, tex på utsidan eller insidan, baksidan eller framsidan av foten. Detta kan bli väldigt användbart och ge en första ledtråd i diagnostiken av vissa typer av skador som tex hovledens kollateralligament, en typ av skada som har visat sig vara vanligare än vad man trott innan användning av MR. Men informationen från denna undersökning kan vara till stor nytta även i utformning av specialbeslag som ofta blir en viktig del av behandlingen.

I övrigt har vi på kliniken glatts oss åt att under stora delar av året ha haft två väldigt duktiga och ambitiösa blivande veterinärer, Antonio Cacioppo och Lina Sellke, från respektive Italien och Tyskland, här. De har gjort sin tjänstepraktik på Romme kliniken.

Lina presenterade sin veterinärexamens avhandling ” Transversus abdominis plane (TAP) blocks in horses-A cadaver study” på en stor kongress i Italien under senhösten och under samma period tog Antonio sin italienska veterinär legitimation med högsta möjliga betyg i Pisa, Italien, bara 24 år gammal!  
Antonios examens avhandling handlade om 180 graders testikelomvridning och bl.a. användningen av ultraljud/doppler i bedömning av funktionalitet och outcome efter operation. Han fick mycket beröm av kollegor och professorer på Universitet. Delar av hans jobb kommer troligtvis att publiceras i veterinära tidskrifter. Vi är glada och stolta att kliniken kunde bidra med patientfallet för hans studie.

Lina arbetar nu som doktorand på Institution för Anatomi på Universitet i Wien, Österrike. Antonio har precis avslutat ett externship på Universitet I Perugia, Italien och kommer i början av januari 2019 tillbaka till oss för ett internship med Erasmus projektet. Vi hoppas och tror att han efter denna period kommer att ta fast anställning på kliniken.

Under hösten hade vi ytterligare en utländsk veterinär student från Österrike hos oss, Elisabeth Sattler.  Elisabeth gjorde en kortare praktikperiod som ingick i hennes österrikiska veterinärutbildning.
Väldigt roligt och givande att ha ambitiösa och duktiga blivande kollegor från olika delar av Europa!