Besök av Dr Rodolfo Gialletti

Under de gånga året vid fått besök på kliniken vid 2 tillfälle av Dr Rodolfo Gialletti, från Veterinär Universitet i Perugia, Italien.

I mars gjorde Rodolfo en cyklosporin implantat i ögat på en av klinikens patienter. Ingreppet som görs för att undvika återfall av återkommande uveit/ögoninflammation hos hästar som lider av detta problem. Detta är ett nytt ingrepp som har visat en mycket god och långvarig effekt i internationella studier. Hästar som tidigare drabbats av återkommande årliga inflammationer blir symptomfria upp till 5 år. Vår patient var en sådan och har hållit sig symptomfri sedan i mars. Vi håller tummarna att det kommer att så förbli även åren framåt.

I november var Rodolfo på Romme kliniken igen och gjorde bland annat ett laparoskopi/titthåloperation i buken på Hästen Komnes Jahn. Hästen led av återkommande kolik orsakad av upphängning av grovtarmen i området mellan mjälten och njuren. Den ca 1 timme lång operation utfördes på stående häst med enbart lokal bedövning och kontinuerlig sedering via dropp/infusionpump. Kollegan och klinikveterinären Tommaso Savino skötte som vanligt hästens sedering magnifikt och Komnes Jahn såg helt opåverkad ut under och efter operationen. Han har inte visat någon obehag/problem efter operationen överhuvudtaget och 2 veckor efter ingreppet kunde han ridas och tränas som vanligt!
Här tackar Komnes Rodolfo och Tommaso vid kontrollen på kliniken cirka en månad efter ingreppet.
 
Det känns otroligt roligt för oss att ha knutit till kliniken ytterligare en samarbetspartner i form av Perugias Universitet och Dr Rodolfo Gialletti, som förutom att vara en erkänt duktig och framgångsrik kirurg i mjukdelskirurgi på häst, är en otrolig trevlig och lättsam person. Samarbetet med Perugias Universitet, Italien, är tänkt att fortsätta och intensifieras i närmaste framtiden.